Morfars drilling från 1957, bilden från 2010 (kula ca 100m)